Oplever du dette er der behov for renovering, ny anlæg af kloak eller dræn systemet.

  • Kloakken stopper jævnligt.
  • Skader på kloak, regnvand og drænsystemet (forsikringsskader)
  • Påbud udstedet af kommunen om rensning af spildevandet eller om tilslutning af spildevandet til et forsyningsselskab.
  • Ombygning, renovering eller tilbygning af rum som kræver afløb.
  • Vand og fugt i bygninger og kælder.
  • Ved store regnskyl opleves vand i ejendommen.

Kloak og dræn og brønde

Grønne min

Dec 07, 2026

Kloak og dræn systemer

Vi sørge for en effektiv og velfungerende afledning af spildevandet, regnvandet eller dræn systemet fra din ejendom. Om du er boligejer, boligselskab, forsikringsselskab, landbrug, m.fl. så løser vi opgaverne for dig. Når du ejer en ejendom, er alle spildevands- regnvands- og dræn-ledninger på din grund din private ejendom. Det er derfor dit ansvar at holde systemerne i orden. Går det hen og bliver en forsikrings skade er vi derfor et godt valg, da vi tager hånd om hele opgaven, så der ikke opstår nogle løse ender i kontakten mellem dig, os og forsikringsselskabet. KH Jessen er medlem af Byggeriets Kvalitetskontrol så vi kan dokumentere kvaliteten af det udførte arbejde, samt hvorledes arbejdet er udført for at overholde bygge- og miljølovgivningen. KH Jessen er medlem af Danske Kloakmestres så du vælger altid er kloakvirksomhed som er opdateret med den nyeste vidende inde for kloak, og du bliver derfor også dækket af Danske Kloakmestres garantiordning hvis du vælger os.