Oplever du dette, er der behov for Tv-inspektion

  • Kloakken stopper jævnligt.
  • Hul i have eller køre arialer samt rotter på uanmeldt besøg. 
  •  Afsløring og lokalisering af utætheder, brud samt årsagerne til disse.
  • Afsløring af ukendte fejl ved rørledninger i forbindelse med ejendomshandler.
  • Kontrol og vurdering af rørledningers tilstand til minimering af udgifter ved renoveringer.
  • Behov for at lokaliser og spore kloak systemet

Er der hul i jorden eller stopper kloakker jævnligt.

Går vi under jorden i kloakken og søger efter problemet.

Der er altid en årsag hvorfor kloakken stopper. Samt en løsning så det kan virke igen.

Tv-inspektion er den mest effektive metode til at lokalisere fejl på kloak systemet. Vi dækker ethvert behov for at løse opgaver for boligejer, boligselskaber, forsikringsselskaber, landbrug, m.fl. Med den præcise information, som kunderne har brug for til den aktuelle opgave. Vores udstyret kan klare inspektion af rør fra 50 mm og op til 200 mm. Kameraet inspicerer i farver og med en maximal inspektions længde er 60 meter fra starthul.
Som dokumentation er der mulighed for tv-inspektions rapport, digital video og billeder.